Get Adobe Flash player

Decizii

Proiecte de decizii

Executarea bugetului pe 6 luni

Nota explicativă

Raport Î.M. Apă Canal

Raport Î.M. GCL

Situația criminogenă

Modificarea Taxei de piață pentru Universal COOP Cantemir

Regulamentul privind întreținerea cîinilor vagabonzi

Statele de personal a Î.M. Apă Canal Cantemir

Stabilirea indemnizației de conducerere pentru cadrele didactice din cadrul instituțiilor preșcolare

Programul de activitate a APL

Regulamentul privind stabilirea taxei de funcționare a unităților comerciale

Rectificarea bugetului pentru anul 2014

Rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la primăria orașului Cantemir

Alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă

Aprobarea planului de acțiunni în vederea protejării Energiei de Durată (SEAP)

Atribuirea bonului de repartiție die. Caravasilii Parascovia

Permiterea reconstrucției balconului dei. Ciobu Valentina

Permiterea reconstrucției balconului dlui. Condur Ion

Construcția casei Vicol Tatiana

Construcția xasei Vicol Tudor

Construcția mansardei Gnasenco

Instalarea semnelor rutiere pe teritoriul orașului Cantemir

Interpelarea dlui. Simion privind gestionarea și amenajarea cimitirului or. Cantemir

Darea în locațiune a terenului public dei. Pitel Gheorghina

Modificarea deciziei despre construcția balconuui a dei Arseni Daniela

Modificarea deciziei dlui. Mihăiescu Valeriu

Construcția anexei gospodărești dl. Procop

Reconstrucția imobilului GAZ NATURAL FENOSA

Construcția casei de locuit individuale și anexelor gospodărești dl. Luța Veaceslav

Reconstrucția izvorului din Zona de odihnă din or. Cantemir

Reconstrucția oficiului Asociației Vînătorilor și Pescarilor din or. Cantemir

Reconstrucția imobilului cu destinație comercială a Î.I. VicVas Culicovschi

Stabilirea programului de activitate a întreprinderilor nou create din or. Cantemir

Rectificarea bugetului pentru anul 2014

Transmiterea la balanța primăriei or. Cantemir a bunului imobil - blocul locativ de pe strada Testimițeanu 18

Transmiterea mijloacelor fixe de la balanța primăriei or. Cantemir la balanța Î.M. Apă Canal Cantemir